Jumaat, 13 Mac 2009

pengurusan masa


"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran." (Al-`Ashr: 1-3)hr: ahad
tarikh:15 mac 2009
tmpt: surau mawar
tazkirah:Sehubungan dengan perkara itu , Profesor Yusof al-Qurdhwi menyatakan bahawa:
 • Masa merupakan harta manusia yang paling berharga.
 • Orang yang membuang masa dengan percuma sebenarnya menganiaya dirinya sendiri.


Imam Al- Banna pula berpesan;

"Janganlah kamu habiskan masa kamu dan saudaramu pada perkara yang tidak memberi faedah,"Kepentingan jadual waktu.


Bagi memberikan kesedaran dan galakankepada setiap pelajar agar melakkukan pengurusan masaberkesan dan membuat jadual waktu, berikut diberikan perbincangan ringkastentang kepentingan menyediakan dan mempunyai jadual waktu.Terdapat beberapa kepentingan, faedah dan keutamaan yangpelajar akan perolehi apabila mereka menyediakan dan mempunyai sebuah jadual waktu pembelajaran. Antaranya ialah:

 1. Dapat menilai kembali apakah yang telah mereka lakukan.
 2. Dapat menilai sama ada aktiviti yang mereka lakukan itu memberikan faedah atau tidak.
 3. Dapat menguruskan masa yang dipunyai dengan cara yang berkesan dan memberikan faedah paling optimum.
 4. Dapat menjalankan kebanyakan aktiviti yang dirancang setiap hari.
 5. Dapat melatih mendisplinkan diri pelajar dalam menepati masa. Keadaan ini membolehkan mereka mengamalkan cara hidup yang lebih sempurna.
 6. Dapat mempelbagai aktiviti yang perlu mereka lakukan. Ini perlu dilakukan bagi menjamin dan membolehkan mereka menjadi seorang yang serba boleh.
 7. Dapat mendorong ke arah pencapaian kejayaan yang cemerlang dalam bidang yang mereka ceburi, baik kehidupan dunia atau akhirat.
 8. Dapat mengelakkan amalan suka bertangguh untuk melakukan sesuatu tugas atau aktivitiyang lebih digemari dan mengabaikan pula aktiviti lain yang berguna.
 9. Menyedarkan diri cara mengurus masa berkesan.
 10. Dapat mengimbangkan pembahagian masa terhadap pelbagai jenis aktiviti yang akan dilakukan.Tiada ulasan: